התכנים של מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

 מצבות במקרא ובמזרח הקדוםמאת דרור אטקס"וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אותה מצבה ויצק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל …"  (בראשית כח, יח-יט)זוהי הפעם הראשונה בה מופיע במקרא...

למי החותם?מאת אריאלה רונס-צפריר ויהודה קפלןבפרשת 'וישב' הנקראת בסוף חודש כסלו ובפרשת 'מקץ' הנקראת בראשית חודש טבת, נזכרים שני חותמות בשני צמתים מרכזיים בסיפורי יוסף ואחיו: חותמו האישי של יהודה אותו...