התכנים של אלהוזייל חסן

 אחד המאפיניים החשובים שמאפיינים את התרבות הבדואית היא הרקמה שמסתתר מאחריה ספורים, ויצרה, ותיאור המציאות . דרך התבננותך ברקמה הבדואית תמצא את עצמך בתוך ספריה של ספרים שמתארת האישה מבעד לרקמה את...

 שמות הצבעים בקרב החברה הבדואית שונים בהגוי ובשם הצבע מלשון הערבית הנחוית הבדואים התיחסו לכל צבע לא רק בצורה אלא לכל צבע משמעות יחודית . שם הצבע מורכב לפעמים משני צבעים ביחד וכך הם הצליחו לזהות...