התכנים של תדהר צידון

בס"ד בהנ"נכשהעץ פגש לראשונה את הברזל, הוא לא חשב לעצמו שהחומר המתכתי הזה, ינסה לפגוע בו, ולהפוך אותו מצומח לאפר.אין ספור לעצים שנגדעו על ידי הברזל, מאותו מפגש ראשון פיתח העץ פחד לברזל.בחלוף השנים,...