התכנים של אהרון לב הארי

הבהלה לזהב:עת משה עלה ההר להוריד הלוחות חיכו לו בני ישראל. חיכו וחיכו ולא בא כי בשש לבוא. ראו שהזמן הינו קריטי עבורם כי אין להם מנהיג שיורה להם את הדרך ועשו החלטה, להביא אליהם אלהים אחרים, משהו שיתן...