התכנים של אסטרטג

ניתן להצביע על יין ישראלי כאחד מהכוכבים הראשיים הקיימים על כל שולחן ובמיוחד כשמדובר בערבי שבת וכמובן בחגי ישראל הרבים ובראשם – ערב ראש השנה וערב פסח. היין, כמשמח לבב אנוש, מהווה כיום במקרים רבים...