התכנים של צבי גלעדי

'האם יש סיכוי?'  'האם לי יש סיכוי?'  איך חוסמים הספקות הקבועים את יצירת הזוגיות    צבי גלעדיספק רגיל ונורמטיבי הוא דבר טוב ורצוי.  טוב לבדוק פעם נוספת לפני ההחלטה.  כל מהות העולם האקדמי נעה סביב...

משאלות - האם מותר לרצות וכמה מותר לנו לרצות?צבי גלעדיאחד מן הדברים הראשוניים שגישת ה'הונה' מעודדת הוא הגדרת הרצונות שלנו. מה בעצם היינו רוצים שיקרה, בכל תחום ותחום של חיינו, פרט אחר פרט.  לכאורה קל...

מורה או גורו - 'המורה היודע-כל', מול 'המורה שלא על כל דבר יש לו תשובה', מי מהם עדיף?צבי גלעדי'המורה היודע-כל', מול 'המורה שלא על כל דבר יש לו תשובה', מי מהם עדיף על מי, ומתי מתקיימים מצבים שאחד מהם עדיף על...