התכנים של ד"ר ענת עין גדי

  מבוא- אמנות היא שפה אוניברסאלית שמשתמשים בה כולם, היא מאחדת שפות, תרבויות ולבבות. שילוב האמנות הפלסטית בגן מאד חשובה והכרחית להתפתחות הילד. רבים חקרו תחום זה והראו בעצם את תרומתה הרבה...