התכנים של הגר שקד

התנאים של שוק העבודה המוכר לנו הותאמו לכישורים ולאופי העבודה הגברי. דפוסים אלה, שהתקבעו לאורך שנות דור, מקשים מאוד על הנשים להצליח, מחייבים אותנו לשנות את אופי חשיבתנו ואת סדרי העדיפויות שלנו, וגורמים...