התכנים של קיטי לוי

תהליך היצירה הינו תהליך של לידה מחדש, בתהליך זה עשויה להתרחש טרנספורמציה שמתוכה האדם מגיע להבנה חדשה או לראיה אחרת את חייו.משך הזמן הדרוש לתינוק להתהוות ברחם אימו מהווה מטאפורה לעובדה כי יש להמתין...