התכנים של מינו

פירושים רבים נכתבו על סיפור גן העדן. אחד המרתקים שבהם הוא זה של הפילוסוף היהודי מרטין בובר.העץ שמפריו האסור אוכלים אדם וחווה קרוי "עץ הדעת טוב ורע"...  הנחש מבטיח כי באכלם ממנו, יהיו כאלוהים, יודעי...