התכנים של עינת בן דוד

קונפליקט הוא מצב של יריבות, חוסר הסכמה או חוסר התאמה בין שניים או יותר אנשים או בין קבוצות של אנשים, אני אכתוב על קונפליקט כפי שהוא נלמד בקורסים אקדמאיים ובהכשרה מקצועית בתחום של פתרון קונפליקטים, מוגדר...