התכנים של ראובן הילר

כמדריך מתחיל בחשיבה הכרתית, אני מנסה לחדד לעצמי את השאלה, מה מקומו המדויק של המדריך ?המדריך אינו ניצב בין התלמיד ובין המתרחש שפגש התלמיד. מתרחש שאולי נושא קושי. המדריך אינו עורך דין ולא רואה חשבון...