התכנים של בתיה סיליס

אינך יכול להיות אתה עצמך, כאשר אתה עסוק בהשוואת עצמך לאחרים. ויותר מזה, כאשר אתה עסוק בהשוואת עצמך לאחרים, מיהו האדם שאתה מתעסק בו? מיהו האדם שאתה רוצה לחקותו? ואיזה אמונה מסתתרת שם מאחורי הרצון הזה...