התכנים של אריק זנטי

ישנו גורם מהותי מאוד שעושה את ההבדל בין אחד שיצליחלהשיג את המטרות שלו ולהגשים את החלומות שלו , לבין אחד שלא יצליח ואפילו לא יתקרב להשגת המטרות והגשמת החלומות שלו .הגורם הזה הוא גורם תפיסת העולם...