התכנים של סער

כל הורה לילדים שחי בארץ מכיר את התופעה, יום העצמאות מגיע, החגיגות נפתחות ב 8 בערב ובשמונה ועשרה כבר יש תור אין סופי למכונת הסוכר. זו התדמית של מכונת הסוכר בארץ.אבל, יש גם צד אחר שמתפתח במהירות. זה החל...