התכנים של שלמה לוי

                             דיבור נקיאני רוצה להציע היום חכמה שקשורה בדיבור.דיבור הוא אנרגיה שהתממשה לתוך גלי האוויר. אנחנו לוקחים מידע שהתלבש על אנרגיית מחשבה, המוח לוקח את המידע ובאמצעות מידע...