התכנים של דרך השפע בע"מ

כמאמנים כולנו מאמנים אנשים לקראת מימוש מטרותיהם. מלכתחילה המתאמנים מציבים מטרות, ואנו כמאמנים יוצרים בתחילת תהליך האימון בהירות לגבי עצם המטרות, ולאחר מכן במהלך האימון תומכים בהם, כל מאמן על פי...

פלטיאל אריה אשרמן מאמן תודעתי על פי קוד הקיום כדי להמחיש את הכתוב, ניקח דוגמא קטנה: אנחנו עסוקים עם עצמנו והטלפון מצלצל. האוטומט שלנו בד"כ הוא לבדוק מי טלפן. מכאן תחל שיחה בראש: "לא בא לי/ כן בא לי לענות...אני...