התכנים של עמנואל לאור

פרזנטציה Presentationpresent-at-ionTo present – להציג, להגישTo be in the present – להיות בהווהTo be in the present at ion –להיות ברגע ההווה, טעון ביונים, כלומר מלא באנרגיה ובנוכחות.  אחד מן הצרכים העמוקים ביותר שלנו כבני אדם זהו הצורך...