התכנים של נילי דור האלה

 "... צחוק זה עניין רציני – הוא מגיע ממעמקי הגוף שלנו, פוגש את הנפש במקומות הכי אישיים ופנימיים וגורם לשחרור, ממש כמו בכי.... אימון הצחוק שלי עזר לי להכניס הרבה יותר צחוק ספונטאני לתוך חיי, ולמרות שהתהליך...