התכנים של dvirozen

"תרבות אומנויות הרחוב" מניעה את ההתרחשויות והפעילות בתחומי תרבות בקרב צעירים בערים הגדולות בעולם. תרבות רחוב מקורותיה במטרופולינים של ארה"ב ואירופה ומהווה מרכיב מרכזי בחיי הצעירים בישראל.סגנון...