התכנים של ברכה מיטשניק

לדוד אפרים יש זקן ארוך עד המכנסיים. אני עומדת מול המראה ומורטת את השיער של הזקן הדמיוני שלי, בדיוק כמו שדוד אפרים עושה. דוד אפרים הוא צדיק. הוא עסוק בלהיות צדיק. הוא הולך מדלת לדלת ואוסף כסף לצדקה...

הזקןהאגדה מספרת על איש שגר בדד בחדר קטן. בחדרו הדל היו רק מיטה, כיסא ושולחן. באחד הקירות בחדרו היתה דלת נעולה. מהעבר השני של הדלת גרה משפחה גדולה: אבא, אמא וילדים רבים. כל הזמן היה האיש הבודד מציץ מבעד...