התכנים של רויטל זהר ירון

בשיחות אימון, במיוחד בשלב הגדרת המטרות, מתברר לעיתים כי התשוקה חובשת כובעים שונים. לשם מציאת התשוקה המניעה אותנו למקום טוב יותר, ומשמעותי יותר, עלינו לבודד אותה מאותן "תשוקות חברות” אשר בסופו של...