התכנים של יעל פולג

"רכושו האמיתי של האדם הוא זכרונו; בשום דבר אחר אינו כה עשיר או כה עני"אלכסנדר סמית"אדם וסופי" הוא רומאן פסיכולוגי-חברתי שפורט על מיתרים המחוברים מצד אחד לרגש ומצד השני לזיכרון.הגיבורים,אדם וסופי...