התכנים של ירמי כהן

Coachingרקע: אימון זו שיטה של הנחיה או הדרכה מתוך כוונה להשיג מטרה נקודתית בפיתוח כישורים בינאישיים וניהוליים כשהמדידה שלה נבחנת בקשר ישיר להצלחה העסקית ולרוב אינה נמדדת באותם כלים של הדרכה ארגונית...