התכנים של אריק נופים

 האם בתי קולנוע וסרטים נחשבים במקומותינו כבילוי עממי זול ? האם אנו בתהליך מיצוב מחדש של בילוי זה?קצת היסטוריה בגרוש, בהיותי ילד טרם התפרצה הטלוויזיה לחיינו וטרם המעבר לחברה צרכנית נהגתי ללכת לראות...