התכנים של תמר לרום

בחיים העסקיים אנו נדרשים לא אחת לערוך מצגת בפני דירקטוריון, הנהלה בכירה, קהל לקוחות, מעגל עסקי או צוות מצומצם. מסתבר שמנהלים ועובדים רבים חווים קושי לעשות זאת. חלקם לא ישנים מספר לילות לפני המצגת,...