התכנים של עפר בר-נחום

תכנית עסקית הנה מאבני הבסיס של כל עסק , גם עסקים אשר קיימים כבר מספר שנים נדרשים לערוך את תכניות המקור שלהם ,ולשנותן ולעדכנן .הצורך נובע מכך שייתכן וחלק ממתחריהם התחלפו ,נעלמו , שינו כיוון , ייתכן...