התכנים של רינה שינברג

                  רינה שינברג*מאמר זה מיועד למנהלים בארגון וכן לכל אדם אשר רוצה לשפר התמודדותו עם מצבים של קבלת החלטות.במאמר זה נתחיל לחקור את ההיצגים ואת הגרמלינים (שדונים בלשון  העם) אשר מנהלים...