התכנים של עירית גונן

בתהליך של שינוי יש רצון לשנות מצב מסוים למצב אחר. על מנת שהשינוי יתגשם בסופושל דבר בחיים שלנו אנו צריכים לבחור נתיב, דרך שבה אנו רוצים ללכת ויעד או מטרהשאליה נשאף להגיע בתום תהליך השינוי.צריכה להיות...