התכנים של ורדה שמחוני

כשכוחות או כשרונות הנמצאים בנפש האדם, אינם יוצאים מן הכוח אל הפועל, הם גורמים סבל רב. דומה הדבר למים הנמצאים בסיר וכאשר המים רותחים ומתלהטים, הם נוטים לפרוץ החוצה. כך אצל האדם שיש בו כשרונות, הוא מתלהט...