התכנים של FRUMA

בס"דמרקים  וחשיבתםמאת :  פרומה ו   www.haimishefood.comנושא המרקים, נראה על פניו כאילו איזה שהוא מנה טפלה למנות העיקריות שבארוחה, כי הרי מה יש בו במרק ?, קצת ירקות, או קצת עצמות עוף וכו' עם הרבה מים, ותבלינים.אבל...