התכנים של שאהין

במיוחד כשמדובר תרגום הקלטות מערבית? השפה העברית הינה השפה הרשמית בישראל, מכאן חשיבותה הרבה בכל התקשרות בין המדינה לאזרח. זאת ועוד, למרות שבישראל מותר להגיש לבי המשפט מסמכים בערבית, ותמלולים בערבית...

מהי חשיבות תרגום האתרים וזמינות המידע עליך ועל העסק שלך בשפות נוספות? בדרך כלל מדברים על "תכני מדיה" ו"תכנים שיווקיים" במושגים כליים מאוד, שמתייחסים למכלול של מסמכים המשמשים עסקים שונים כחלק מפעולותיהם...