התכנים של מיכל

אז מה זה אימות חתימה נוטריוני החוק מחייב במסמכים מסוימים , כי תצורף לכך חתימה נוטריונית , חתימה נוטריונית של נוטריון נועדה לאמת שהחתימה על המסמך היא אכן של מי שאמור לחתום עליו והנוטריון מאשר זאת. אז...