חלל

מסה ומשקל שני מושגים אשר נוטים להתבלבל ביניהם. במשפט אחד, ניתן לומר שמסה זה הוא נתון קבוע של גוף המתייחס לכמות החומר שבו בעוד שמשקל זה נתון משתנה ותלוי בגוף עליו נשקלים. לדוגמה: מסתו של אדם זה מה...

במציאת מערכות שמש הכוללות כוכבי לכת יש חשיבות רבה בעיקר למציאת חיים חוץ ארציים. המודעות כי מערכות שמש אחרות רווחות ביקום נותנות חיזוק כי אין כל ייחוד למערכת השמש אליה אנו משתייכים, ויש עוד הרבה...

לפי התפיסה הביולוגית, מה שמאפיין חיים לעומת חומר דומם, הם מספר פרמטרים הכוללים בין היתר את: התנועה, גדילה, תזונה, הפרשה ורבייה. תחום המחקר אשר מנסה לחקור את אופן היווצרות החיים מן הדומם נקרא אביוגנזה....