ניסוי

מהות המדע הינה הגירת ידע באופן מצטבר ולפעמים גם תיקון של ידע קודם. בשיטה המדעית ישנן טכניקות על פיהן ניתן להכריע בין השערות והבנות שונות, וכן מתן כלים למדידה ולהיקש לוגי. הבסיס למדע הוא ענף המתמטיקה...

תפקידו של המדע הינו להסביר את חוקי הטבע ולהאיר את המציאות. מה שהמדען אמור לעשות הוא לגלות לנו את היש לאחר שחושפים את המסתורין סביבו. גלילאו, ניוטון, דרווין ואיינשטיין, כל אלה הביאו בפנינו את המציאות...

ניסוי מייקלסון מורליי שנערך בשנת 1887 היה אמור לבדוק את מהירות כדור הארץ באתר. בניסוי זה התכוונו השניים לבצע ניסוי שיוכיח באופן סופי את קיומו של האתר שנחשב כחומר שממלא את כל החלל הקיים. קיומו של האתר...