הגשת תוכנית מקוונת להיתר בניה

עד לאחרונה, הליך הגשת בקשה להיתר בניה התבצע על ידי  אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין, לפי תחומי עניין. את הבקשה היה צריך להגיש בחמישה העתקים והיא כללה טופס בקשה להיתר ונספחים נלווים. טופס בקשה כלל את הפרטים המלאים וחתימות של מגיש הבקשה, מספרי גוש וחלקה של השטח המדובר, כתובת, מהות הבקשה, פרטים מלאים וחתימות של האחראי לביצוע והאחראי לביקורת, מפת מדידה מעודכנת לשישה חודשים אחרונים ופרטים נוספים לפי מהות הבקשה.

 

הגשת תוכנית להיתר בניה בשיטה הקונבנציונלית

במידה ומגיש הבקשה היה ממלא אחר כל ההנחיות וממלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכים שליוו את הבקשה, תהליך של הוצאת היתר בניה היה מהיר ויעיל יותר. לאחר קבלת אישור הבקשה על ידי רשות רישוי או ישיבת ועדת משנה מקומית לתכנון ובניה, מגיש הבקשה היה מקבל הודעה על החלטת הועדה ועל הדרישות שהיה עליו להשלים. במידה והיו נמצאות שגיאות בתוכניות היה צורך לתקנן ולחזור שוב על אותו תהליך, וכך עד לקבלת היתר בניה. תהליך הגשת הבקשה להיתר בנייה היה כרוך בהתעסקויות רבות, תהליכים בירוקרטיים ארוכים והשקעת משאבים כלכליים משמעותיים.

 

מערכת מקוונת להגשת תוכניות – מבא"ת

החל מ 01.06.15 ניתן להגיש בקשות להיתר במחוז ירושלים אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת. המערכת המקוונת מלווה את כלל שלבי הרישוי, החל מקבלת מידע מקוון ופתיחת תיק, וכלה בניהול ובקרה על שלבי הביצוע של המבנה וקבלת אישורים. הגשת תוכנית על ידי מערכת מקוונת מהווה מהפכה בעולם התכנון. המערכת המקוונת להגשת תכניות לפי מבא"ת מסייעת לקצר את זמני ההמתנה לקבלת היתרי בניה, מצמצמת בצורה משמעותית תהליכים בירוקרטיים מסורבלים וארוכים וחוסכת בהגעת פיזית למשרדים.

עד היום, היה צורך בביצוע דיגיטציה לתשריט התכנית וזה היה כרוך בהשקעת משאבים כספיים ואנושיים גדולים כאחד. שימוש במערכת מקוונת להגשת תוכניות מאפשרת קליטת שרטוטים גרפיים ללא מגע יד אדם. בקשה מקוונת להיתר בניה מתירה את הצורך בהדפסות מרובות. המערכת הממוחשבת להגשת תוכניות בניה מבצעת בדיקות אוטומטיות שמקצרות משמעותית את זמני ההמתנה לקבלת היתרי בנייה.

 

הגשת בקשה מקוונת נכונה

על מנת למצות את מלוא היכולת של המערכת המקוונת להגשת תוכניות, כדאי כבר בשלבים המוקדמים של ההגשה לשים לב לאופן מילוי הטפסים ולסוג הנספחים המצורפים. כדאי להימנע מטעויות ושגיאות נפוצות כגון רישום נתונים כמותיים עיקריים בתוכנית במ"ר ולא בדונם, לסמן תיבות מתאימות לפי סוג הבקשה כדי שלא יצאו ריקות, לבדוק כי סך העמודים שנטענו במערכת תואמים למספר העמודים המוגשים והחתומים ועוד.

הוסף תגובה