ייפוי כוח מתמשך – שאלות ותשובות


ייפוי כוח מתמשך – עורך דין לענייני משפחה ונוטריון גבריאל הרשליקוביץ

במסגרת מאמר זה, אפרוש בפני הקוראים מספר שאלות נפוצות ותשובות משפטיות בעניין ייפוי כוח מתמשך, שאלות שהפנו אליי לקוחות במהלך התקופה שעברה מאז התחלתי לעסוק בתחום זה ואת התשובות אשר סיפקתי להם, בתקווה שהדבר יהיה לעזר לכל מי שמתעניין בעריכת ייפוי כוח מתמשך עבור עצמו או עבור מי מבני משפחתו. לכל שאלה נוספת או לתיאום פגישה בעניין ייפוי כוח מתמשך הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדי בטלפון: 077-5600237


מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך לפי תיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות שנכנס לתוקף באפריל 2017, מאפשר לכל בגיר הכשיר לקבל החלטות, למנות אפוטרופוס שיטפל בו ובענייניו הרכושיים והבריאותיים במקרה שיאבד את יכולתו לקבל החלטות באופן עצמאי ויזדקק לאפוטרופוס שיפעל בשמו ועבורו.


אבי אובחן כחולה מחלת אלצהיימר בשלבים הראשונים של המחלה. האם מותר לו לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

במקרה זה יש לפנות ללא דיחוי לרופא ממומחה (עדיפות לפסיכיאטר, גריאטר או פסיכו-גריאטר) שעליו לבחון את מצבו של אביך ולקבוע בחוות דעת רפואית האם מבחינה קוגניטיבית אביך כשיר בנקודת זמן זו לערוך ייפוי כוח מתמשך. חוות דעת זו יש להציג בפני עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך, שעליו חלה האחריות לוודא כי אביך אכן מבין את משמעותו של ייפוי הכוח המתמשך. היה וחוות הדעת הרפואית אכן מצביעה על כשירותו של אביך לערוך את ייפוי הכוח המתמשך וזו גם התרשמותו של עורך הדין שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך, אזי אין מניעה כי אביך יחתום על ייפוי כוח מתמשך.


מה יקרה אם אימי תאבד את כשירותה לפני שתספיק לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

במקרה של אובדן כשירות ללא קיום ייפוי כוח מתמשך בתוקף, תהיה סמכות מינוי אפוטרופוס או אפוטרופסים נתונה בידי ביהמ"ש לענייני משפחה. אפוטרופסות על אדם שאיבד את יכולתו הקוגניטיבית לקבל החלטות תינתן תחת פיקוח של האפוטרופוס הכללי ומגבלות רבות ותהיה כרוכה בעלויות גבוהות ובהוצאות מתמשכות לאורך זמן. בין יתר הגשת דו"חות תקופתיים וכיו"ב.


איזה עורך דין מומלץ לעריכת ייפוי כוח מתמשך ומהי ההסמכה המתאימה?

רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך רק עורך דין שעבר הסמכה של האפוטרופוס הכללי בנושא זה. ההסמכה מאפשרת לעורך הדין לעסוק בנושאים הבאים: ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מסמך הבעת רצון. 


החוק איננו מחייב את עורך הדין המבצע אותו להיות בעל תחום התמחות ספציפי. יחד עם כך, ייפוי כוח מתמשך הוא נושא משפטי מורכב השייך במהותו לעולם דיני המשפחה: מינוי אפוטרופוס, ירושה, צוואה, חלוקת רכוש ועוד ועל כן מומלץ לבחור בעורך דין מנוסה בתחום דיני משפחה שמכיר מניסיונו ומבין היטב את הדקויות ואת מכלול ההיבטים שיש להביא בחשבון בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך. 


יש לציין שבמידה ומעוניינים לתחום את ייפוי הכוח לעניינים רפואיים בלבד, קיימת אפשרות לכך גם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי. בעניינים מסוימים הנוגעים לסמכות מיופה הכוח לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של הממנה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו.


מה המחיר שגובה עורך דין מומחה עבור עריכת ייפוי כוח מתמשך? איזה סכום סביר לשלם לעורך דין?

התעריף המינימלי מומלץ לעריכת ייפוי כוח מתמשך מפורסם על ידי לשכת עורכי הדין בישראל, אך מדובר בהמלצה שאיננה מחייבת. כמו כמעט בכל תחום אחר, קיימות התפלגויות במחיר, הנובעות במקרים רבים מהבדלים ברמת המומחיות והידע ובשנות הנסיון שצבר כל אחד מעורכי הדין בתחום ייפוי כוח מתמשך ובתחומים משיקים, כדוגמת דיני משפחה ואפוטרופסות. במידה ונתקלתם בהצעת מחיר נמוכה או גבוהה במיוחד, מומלץ לבדוק היטב ממה נובע השוני בעלויות ולקבלו בהסתייגות. מדובר במסמך משפטי הדורש הסמכה מיוחדת והתמקצעות וכרוכה בהכנתו השקעת שעות מרובה, בין אם בפגישות הנערכות עם מייפי הכוח ומיופי הכוח, בין אם בחשיבה על פתרונות אפשריים לנושאים העולים במהלך ההכנה, בין אם בניסוח ובהגשה וכן באחריות המקצועית הרבה הכרוכה בהכנת ייפוי הכוח המתמשך ומאידך, על המחיר שגובה עורך הדין להיות סביר והוגן.


הורי עברו את גיל 90. האם החוק מתיר להם לערוך ייפוי כוח מתמשך?

על פי החוק כל אדם מעל גיל 18 רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך כל עוד הוא צלול וכשיר לקבל החלטות, ללא הגבלה של תקרת גיל. החוק אינו מחייב הצגה של אישור רפואי, אך מחובתו של עורך הדין שמונה לעריכת ייפוי כוח מתמשך לדרוש מהממנה להציג בפניו אישור רפואי המעיד על כשירותו, בכל מקרה שבו יש לו ספק בעניין זה בין אם בשל היסטוריה בריאותית בעייתית, בין אם מפאת גיל מבוגר, ובין אם בשל התרשמותו.


באילו תחומים ניתן למנות מיופה כוח שיפעל בשמי?

במסגרת ייפוי כוח מתמשך ניתן למנות מיופה כוח או מספר מיופי כוח שיפעלו בתחומים הבאים:


מיופה כוח לעניינים רפואיים- טיפול בעניינים רפואיים, קבלת החלטות לגבי אשפוז או ניתוח, רכישה של עזרים רפואיים או תרופות, החלטה לגבי קבלת טיפול רפואי שוטף ועוד.


מיופה כוח לענייני רכוש – טיפול בנושאים כספיים ורכושיים, מה ייעשה עם נכסים שבבעלותי, באילו תנאים ניתן יהיה למכור אותם, מה ייעשה עם הכספים שברשותי וכיצד ינוהלו, מי יהיה רשאי לנהל אותם, לאיזה סכום תוגבל כל פעולה כספית, ועוד.


מיופה כוח לעניינים אישיים – יטפל ברווחה, באיכות החיים, בסיפוק הצרכים היומיומיים (מזון, ביגוד וכיו"ב), שמירה על אורח חיים תרבותי, דתי, אחריות לבחירת מקום מגורים (בבית או בדיור מוגן) וכיו"ב.


במידה וקיימות שאלות נוספות, או לצורך תיאום פגישה בנושא ייפוי כוח מתמשך, הנכם מוזמנים לפנות למשרד עו"ד לענייני משפחה ונוטריון הרשליקוביץ בטלפון: 077-5600237