כיצד מפיקים נסח טאבו באופן מקוון

הפקת נסח טאבו באופן מקוון
כל אחד בשלב כזה או אחר בחיים יתקל במושג "נסח טאבו" – אז מהו למעשה נסח טאבו ואם כבר נתבקשנו להמציא אחד
איך עושים זאת נכון .

נסח טאבו הוא למעשה תעודת הזהות העיקרית של הנכס , נכס כהגדרתו יכול להיות דירה , בית פרטי , בית דירות משותף , שטח או כל מבנה שנרשם
כחוק במשרדי המקרקעין בישראל .
בנסח טאבו ניתן למצוא את שמות בעלי הנכס , אחוזים בבעלות של כל אחד , כתובת מדוייקת של הנכס , גוש – חלקה – תת חלקה
שעבודים או עיקולים אם קיימים על הנכס גם יופיעו בנסח הטאבו .

למה אנו זקוקים לנסח טאבו
נסח הטאבו למעשה מהווה ראיה חד משמעית נכון ליום הוצאתו לכל גורם המבקש לאמת נכס , לדוגמא : בלקיחת משכנתא הבנק יבקש מכם להמציא לו נסח טאבו עדכני וחתום בכדי לאמת כי אכן אין שעבודים או עיקולים על הדירה אותה אתם מתעדים לרכוש , כמו כן ירצה הבנק לבדוק כי שמות הבעלים בחוזה המכר אכן תואמים לנסח הטאבו – אחרי הכל הבנק הוא הגוף שצריך בדרך כלל לרשום הערת אזהרה לטובתו בטאבו ולא יסכים למתן הלוואת משכנתא אם הנכס משועבד או מעוקל לגורם צד ג .
מקרים נוספים בהם נבקש לעיין בנסח הטאבו , עורכי דין על מנת לאמת פרטי בעלים בנכס , נושים , יורשים של מנוח וכדומה .

איך ניתן להפיק נסח טאבו ?
הפקת נסח טאבו כיום – קלה מתמיד – שלא כמו בעבר היה צורך להגיע ללשכת רשם המקרקעין באזור הנכס על מנת להפיק את הנוסח , כיום ניתן לבצע את הפקת הנסח באופן דיגיטאלי , לאחר מספר שלבים , הזנת גוש חלקה ואו כתובת נכס נוכל לקבל נסח חתום דיגיטאלית למייל .

הוסף תגובה