לחיות לפי רפואת הרמב"ם- תנסו את זה

לחיות לפי רפואת הרמב"ם- תנסו את זה

מי היה הרמב"ם ומה היה הקשר שלו לרפואה?

הרמב"ם, רבי משה בן מימון, היה מגדולי חכמי האומה היהודית בכל הזמנים, מדען בתחומים רבים ופילוסוף גדול. הרמב"ם היה ידוע בחוכמתו כרופא גדול ומפורסם באותו הדור, היה רופאו של מלך מצרים צלאח א אדין ונוסף, נהרו אל הרמב"ם רבים רבים לרפואה, יהודים כגויים

מהי רפואת הרמב"ם?

כאמור, מתוך יתר ידיעותיו בחוכמת העולם, הרמב"ם ערך כתבי רפואה הידועים בשמם רפואת הרמב"ם בם הודיע על שיטתו ודרכו לאורח חיים בריא ודרכי הרפואה המבריאות את האדם. הרמב"ם אף הוסיף מילים משמעותיות המחזקות את החשיבות לה ייחס הרמב"ם בהבראת הגוף ושמירה על גוף בריא:

“בריאות הגוף הינה רצונו של ה’ מפני שאדם חולה אינו מסוגל להבין את דרכיי הבורא, חובה על האדם להרחיק עצמו מדברים המסכנים את הבריאות ולנהוג לפי כללים המיטיבים עמה.

אילו עקרונות כלולים בכתבי רפואת הרמב"'ם?

הרמב"ם כתב בדבריו בכתבי רפואת הרמב"ם על חלק מעקרונות הרפואה הטבעית כפי שהיא מוגדרת כיום והוסיף:

“כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו, עד שיזקין הרבה וימות, ואינו צריך לרופא ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו, אלא אם כן היה גופו רע מתחילת ברייתו, או אם היה רגיל במנהג מן המנהגות הרעים מתחילת מולדתו, או אם תבוא מכת דבר או מכת בצורת לעולם…”

כך לדוגמא על פי רפואת הרמב"ם עיקר המחלות נובעות מאכילה של “מאכלים רעים”, אשר גורמים להצטברות של פסולת בגוף" בכתבי רפואת הרמב"ם אנו מגלים גם שאפילו אכילת מאכלים טובים, מזינים ובריאים עלולה להיות מזיקה עבור הגוף אם וכאשר אינה נאכלת בצורה הראויה כמו למשל כאשר אוכלים מהם כמות גדולה מדי: "או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה, אפילו ממאכלים טובים”.

גם רפואת הנפש נמצאת בכתבי רפואת הרמב"ם

הרמב"ם סבר כי לכל מחלה ישנה מחלה רגשית – נפשית העומדת מאחוריה והיא המניעה את המחלה.

טיפול במים

כאשר אנחנו נכנסים יותר פנימה לטקסטים של הרמב"ם ניתן לראות כי רבי משה בן מַיְמוֹן ראה את הגוף דרך עולמות הנפש ושימוש ברעיון הזה כדי לחוש זאת בצורה מקיפה ניתן לעשות דרך טיפול במים. אנחנו באנו מהמים וההסתגלות הזאת שהתרחשה במשך 9 חודשים הופכת את המים לכי קיבולי יעיל שבו הגוף מגיב אחרת.

ללמוד את רפואת הרמב"ם- זו מכללת אילמה

מכללת אילמה בניהולו ומיסודו של הרב יובל אשרוב מובילה לימודי רפואה טבעית ובהקניית אורח חיים בריא לשמירה על הגוף. שיטת הרפואה הטבעית כפי שפותח על ידי הרב יובל אשרוב כוללת את תורת רפואת הרמב"ם.
רוצה לשמוע עוד על רפואת הרמב"ם?
לפרטים, שאלות ולמידע נוסף, פנו אלינו בטלפון:

הוסף תגובה