מימון יבוא בכל מחיר ?

מימון יבוא בכל מחיר ?

מימון יבוא בכל מחיר ?

בין לקוחותינו חברה ליבוא ושיווק, מימנה משלוחי יבוא בסיוע מסגרת הלוואות יבוא (לז"ק) וקצת חח"ד מהבנק. עם צמיחת היקפי פעילות חיפשה מקורות מימון נוספים.
החברה השתמשה בשיטת המחרה של קוסט-פלוס, ביחס לעלויות הגעת המוצר לארץ. שאלנו אם התחרות מאפשרת ריווחיות. בדיקה העלתה, שהעמסת תקורות באופן יחסי מצמצמת את ריווחיות הפעילות לכ-5% במקרה הטוב.

מצב כזה, המושפע גם מעוצמת התחרות בענף, מחייב בדיקת מחיר ההון ועלויות נוספות, כדי לא "להתגלגל" לחינם (או בהפסד, בהתחשב בעלויות החח"ד), אף שרואים מחזור הכנסות נכנס לקופה.
כשעלויות המימון הכוללות עברו את 7% סייענו לשינוי ההחלטות לגבי המשך הפעילות, בתנאי גיוס מימון זול יותר. שילבנו מימון חוץ-בנקאי בתמהיל, כך נמנע המשך פגיעה וכרסום בהון החוזר ובהון העצמי.

מסקנה – האמנם כדאי להגדיל היקפי יבוא, בכל מחיר ?

חברה עסקית המעונינת לצמוח נכון,
תפאדלו –   https://bus1dept.minisite.ms/n/159267

הוסף תגובה