מימון ציוד – טעות נפוצה

לא מעט חברות ועסקים, המשקיעים במכונה או קו-ייצור חדשים, עושים טעות נפוצה ומממנים את ההשקעה באשראי שוטף קצר.
ראינו מקרים, של מימון השקעה כזו ממסגרת חח"ד שוטף, מה ש"סותם" את המסגרת, פוגע בתזרים הרגיל ומקשה מאד על ההוצאות השוטפות, כמו שכר עבודה, שכר דירה, רכישת חמרי גלם (שלא להזכיר את מחיר ההון הגבוה).

כמו שילד לומד את ה-א"ב בכיתה א', כך אחד הנושאים הבסיסיים הנלמדים בקורס קציני-אשראי, הוא התאמת מקור המימון לתקופת הפירות מההשקעה. כך למשל, מכונה למפעל (המייצרת הכנסות במשך מספר שנים) תמומן מהלוואה לטווח בינוני, או מליסינג שתנאיו הותאמו, לא מאשראי קצר המממן שימושים קצרי-טווח.

מזל שלקוחנו, מפעל שרצה לחדש ציוד, נוהל ע"י מי שמבין עניין (וגם חבר בהתאחדות), כך יכולנו לסייע גם במקור מימון מתאים וגם זול במיוחד, בלי להשפיע על תזרים המזומנים השוטף, או לפגוע באובליגו הבנקאי הקיים (לעיתים המימון החיצוני מגיע ל-100%, כך שאין צורך בשימוש בהון עצמי המהווה לעיתים מעצור…).

מי שעומד בפני צורך דומה, יכול לעיין בפרטי אחד ממקורות המימון הקיימים – https://lp.vp4.me/pnfz
יש מקורות נוספים שיותאמו לכל מקרה בהתאם לנתונים.

הוסף תגובה