עוד הכנסות לחברה ?

עוד הכנסות לחברה ?

                               נרצה חברה ריווחית ואיתנה ?

מנהל כספים ?
מתי לאחרונה בדקת חלופות להגדלת הכנסות החברה ?
לשיפור יחסי הון עצמי ?

נקודה למחשבה-

כדאי לבדוק פעם בשנה ROA (שיעור תשואת הנכסים) מכל נכס במאזן החברה.
יש נכסים שאינם מניבים תשואה, מרתקים אליהם הון יקר שהיה יכול להפעיל שימושים אחרים, ריווחיים ומניבי הכנסות.

אחר כך כדאי להשוות גם עם WACC (מחיר ההון שגויס), ובמקביל גם מול מחיר ההון השולי שגייסת לאחרונה.

אם נכס (נניח מכונה או קו יצור) מניב 4% תשואה, גויסה עבורו הלוואה שמחירה 7%,
חשבת מה יקרה לחברה בסוף השנה ?

מה יקרה להון העצמי אחרי עוד שנה ?

יכול להיות שבמו ידיך צמצמת ריווחיות, באופן שהוריד את היקף ההון העצמי ?

כדאי לשים פתק בשרוול =          ROA > WACC

לשאלות – bus1dept@gmail.com
©כל הזכויות שמורות…

הוסף תגובה