שיטת דיואי המקובלת בספרנות

 

בספרנות, שיטת דיואי היא שיטה למיון ספרים הנהוגה בספריות, כשמיון הספרים נעשה על פי נושאים והנושאים מחולקים לתת-נושאים וכך הלאה. למעשה לפי שיטת דיואי, אשר מבוססת על השיטה העשרונית, אין הגבלה בחלוקה לנושאי משנה. 

את השיטה הגה ספרן בשם מלוויל דיואי ב-1876, שחי בארה"ב בין השנים 1851-1931. הוא נתן פתרון לבעייה שהתעוררה עם ריבוי הספרים והנושאים, שקשה היה למוצאן בספריות ובמאגרי הספרים לקראת סוף המאה ה-19. 

הוא חילק את התחומים לעשרה תחומים עיקריים, לפי החלוקה הראשית כדלהלן: 

000 – ספרות כללית הכוללת מילונים ולקסיקונים 
100 – פילוסופיה ופסיכולוגיה 
200 – דת 
300 – מדעי החברה 
400 – בלשנות 
500 – מדע טהור 
600 – מדעים שימושיים (כולל טכנולוגיה ורפואה) 
700 – אמנות 
800 – ספרות 
900 – היסטוריה וגיאוגרפיה 
כאמור את הנושאים הכלליים ניתן לחלק לחלוקות משנה בלי הגבלה, כשמקובל אחרי שלוש ספרות לשים נקודה כדי להקל על ההתמצאות. 

לדוגמה, תחום המדע הטהור מחולק לענפים בצורה הבאה: 

510 – מתמטיקה 
520 – אסטרונומיה ומדעים קרובים 
530 – פיסיקה 
540 – כימיה 
550 – גיאולוגיה ומדעים קרובים 
560 – פאליאונטולוגיה (מדע המאובנים) 
570 – מדעי החיים 
580 – בוטניקה 
590 – זואולוגיה 
כאמור את הנושאים הכלליים ניתן לחלק לחלוקות משנה בלי הגבלה, כשמקובל אחרי שלוש ספרות לשים נקודה. 

דוגמא לתת-חלוקה -אסטרונומיה 

523.1-קוסמולוגיה 
523.4-כוכבי לכת 

את נושא הקוסמולוגיה אפשר לפצל לנושאים ספציפיים ביותר, זאת ע"י הוספת ספרות מימין. הנושאים יכולים להיות ספציפיים כמו (אם הדוגמא היא קוסמולוגיה) כגון: קרינת רקע קוסמית, המצב העמיד, היקום האינפלציוני וכל נושא נקודתי אשר יהא, כי שיטת דיואי היא גמישה מבחינה זאת. 

דוגמה: ספר שעוסק בנושא המפץ הגדול יקוטלג במספר 523.101, ואילו ספר שעוסק באיורים או קריקטורות שמתארות את ה"מפץ הגדול" יקוטלג במספר 523.101.022 

בספריות בארץ נהוגה שיטה לצורך מיון נושאים יהודים הנקראת "שיטת שלום" , ע"ש ספרן שפיתח שיטה זו, שהיא וריאציה על "שיטת דיואי" והתאמתה לצרכים ספציפים.

הוסף תגובה