משרדנו עורך תרגומים נוטריוניים של מסמכים ע"י נוטריון במגוון רב של שפות- מעברית לאנגלית, באנגלית, מאנגלית לעברית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, ערבית, רוסית, הונגרית, בולגרית, סינית, אמהרית, פרסית, טורקית, יוונית, אוקראינית, ארמית, סלובקית, יפנית, שוודית, פינית, דנית.   . כמו כן, משרדנו מציע שירותי עריכת תרגומים מכל אחת מהשפות הנ"ל לעברית ואישור הצהרת מתורגמנים מקצועיים לכל אחת מהשפות הנ"ל.
בנוסף, לקוחותינו נהנים משירות אישור נכונותם של תרגומי מסמכים בשפות בהן נערך המסמך המקורי ובשפה אליה תורגם.
עלויות תרגום נוטריון הינן אחידות ונקבעות בהתאם לאגרות הנוטריונים. מדובר בתעריף בסיסי, בדרך-כלל.
עלויות אישור תרגום הן:
עד מאה מילים הראשונות שבתרגום: 245 ש "ח.
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים: 191 ש "ח.
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות: 94  ש"ח.
"ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון: 78 ש"ח.
המחירים כוללים מע"מ.
 
ישנה חשיבות רבה ביותר שהתרגום ייעשה באופן מדוייק, כיוון שאם ישנה שגיאה או שגיאות בתרגום עצמו, הלקוח עלול להדרש לתרגם את המסמך שוב ושוב. נוטריון שמאשר את התרגום אחראי לנכונותו של התרגום, ולדיוקו של התרגום וכי התרגום תואם במידה רבה את המסמך המתורגם.
משרדנו ערוך לספק תרגומים מקצועיים בידי נוטריון בזריזות, ואף לגבי חלק מהשפות תרגום מיידי.
משרדנו מבצע עבודות תרגום נוטריוני להצהרות מתורגמנים בשפות:
אנגלית, צרפתית, ערבית, רוסית, אוקראינית, איטלקית, גרמנית, הולנדית, דנית, הונגרית, צ'כית, שבדית, פינית, ספרדית, טורקית, יוונית, פורטוגזית, רומנית, בולגרית, פולנית, הודית, סינית, תאילנדית, יפנית, איסלנדית, סרבית, פורטוגזית, סלובקית, אסטונית, קרואטית, בלורוסית, תורכית, סלובנית, פרסית, אמהרית וכן בשפות נוספות.
לבקשתכם, נוכל לספק שירותי התרגום מאושרים ע"י נוטריון או אישור נוטריוני להצהרת מתורגמן בכל שפה לכל מקום בארץ.
 
אימות חתימות , יפוי כח

  . משרדנו מספק לרשותכם שירות של אימות חתימות נוטריוני, כאשר אתם נדרשים לצורך הסכם, יפוי כח לרכישת דירה, תצהיר, התחייבות כלשהיא ועוד. ניתן להגיע למשרדנו ללא כל תיאום, בשעות פעילות המשרד, אולם רצוי לתאם מראש. משרדנו ערוך לתאום פגישה עם אחד מהנוטריונים במשרדנו גם מחוץ למשרד, לצורך אימות חתימות נוטריוני. 
 
הסכמי ממון
    כאשר מעוניינים בני זוג לחתום ביניהם על הסדר ממון טרם נישואיהן, המסדיר את זכויות כל צד בנכסים, יהא עליהם לחתום על כך במעמד נוטריון – המאשר את זהותם ומוודא כי הצדדים מעוניינים לחתום על ההסכם מרצונם החופשי.        אישור הנוטריון על הסכם ממון מתייחס למצב בו בני הזוג לא נישאו, ובנקודת זמן זו הם מעוניינים להסדיר ביניהם את מעמד הרכוש של כל אחד מהם, במקרה והם ייפרדו. הסדרת יחס חלוקת הרכוש טרם הנישואין, תקל מאוד על הצדדים עת ייפרדו, ובאופן זה ימנע בזבוז זמן, ומשאבים יקרים עתידיים. על הנוטריון בבואו לאשר את הסכם הממון, וכאשר בני הזוג יתייצבו מולו, לוודא כי הצדדים עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעות ההסכם תוצאותיו והשלכותיו. הנוטריון משוחח עם הצדדים על ההסכם ומשיב לשאלותיהם עד שהתרצה כי שני הצדדים שבעי רצון, ומעוניינים לחתום על הסכם הממון. על הסכם הממון להיות מאומת על ידי רושם נישואין או על ידי נוטריון.
מטרתו של הסכם הממון –
המטרה העיקרית של הסכם ממון לפני הנישואין היא לחסוך לצדדים מלחמות בבתי המשפט או בבית הדין הרבני, במקרה של פרידה. באמצעות הסכם הממון, בני הזוג מבטיחים לעצמם את החלוקה ההוגנת של ממונם. כמובן, מטרת הסכם הממון היא גם להגן על בן הזוג או בת הזוג שיש לו או לה יותר ממון מאשר לצד השני. הסכם הממון מבטיח שבמקרה של פרידה, הצד העשיר יותר יישאר עם הונו, כפי שמוסכם ומפורט בהסכם הממון, ולא יתחלק בצורה שווה עם הצד הפחות עשיר, במקרה של פרידה.
האם ההסכם נותן מענה לכל מצב אפשרי בעתיד?
טעות רווחת אצל זוגות בבואם לערוך הסכם ממון, כאשר הם רואים בהסכם הממון ערובה לחיי נישואין מוצלחים. טעות נוספת היא, כאשר הם לא מתייחסים בהסכם הממון למצבים שונים שעשויים להתפתח לאחר הנישואין. הטעות מתבטאת בעיקר בנוסחה אותה הם מציינים כעיקרו של הסכם בנוסח זה או בדומה לו: "רכושו של הגבר יהיה בבעלותו ובחזקתו הבלעדית של הגבר ואילו רכושה של האישה יהיה בבעלותה ובחזקתה הבלעדית".
על בני הזוג לשאול את עצמם מספר שאלות ובעיקר: מה היא המטרה לשמה הם עורכים את הסכם הממון, ואילו סיטואציות עלולות להתפתח באם הם ייפרדו או יעברו תהליך גירושין ? יש לזכור שהסכם הממון נועד בין היתר לצפות ולמנוע תרחיש של ניצול לא הוגן של בן זוג כלפי רעהו.
טעות רווחת נוספת היא שבני הזוג לא שוקלים בכובד ראש פתרון הוגן לכל מצב אפשרי. פתרון הוגן ניתן למצוא במענה לשאלות כגון:
מה יהיה המצב באם וכאשר בני הזוג יצברו רכוש במהלך שנות הנישואין? כיצד יחולק רכוש זה? בחזקת מי יהיו הילדים, באם וכאשר יהיו? האם האב והאם יישאו בכל הוצאות גידולם של הילדים, והאם גם בהוצאות החריגות ובחלקים שווים? שגיאה תהיה לציין בהסכם: "אם צד אחד יבקש להתגרש, הצד הנשוי ישתף פעולה". הרי ברגע של משבר, הטחת האשמות ושבירת כלים – לא ברור כיצד בני הזוג ייפתחו את ההסכם ויפעלו עפ"י המשפט היפה בדבר שיתוף פעולה.
אנו מספקים אישורים להסכמי ממון בין בני זוג וגם עורכים הסכמים כאלו. אנו ערוכים לספק שירותים אלו בזריזות, תוך קביעת מועד לפגישה במשרדנו או במקום אחר הנוח לכם, עם נוטריון.
 
אישורי חיים

משרדנו מספק אישורי חיים. אישורים אלו מתבקשים מעת לעת בד"כ עבור מקבלי גימלאות או תשלומי פיצויים מגרמניה.
לצורך המשך תשלומי קיצבה משלטונות גרמניה יש למלא אישורי חיים פעם בשנה ולהחזירם לרשות האחראית כדי להבטיח את המשך התשלומים. יש לאשר את חתימתו של זכאי הקיצבה וניתן לעשות זאת במשרדנו באמצעות הנוטריון.
במידה וסיבות בריאותיות מונעות מהלקוח לחתום באופן אישי על אישור חיים, אנו יכולים להגיש אישור רפואי המאמת שהלקוח הינו בחיים ולהעביר לרשויות בצירוף תעודה מזהה ואישור חיים.
 
אישור אפוסטיל

אנו מספקים ללקוחותינו אישור אפוסטיל. כאשר לקוח שלנו מעוניין להציג מסמך כלשהו במדינה אחרת, אנו דואגים לקבל תעודה חתומה על ידי נציגות משרד המשפטים (אפוסטיל), בהתאם לאמנת האג.
חותמת האפוסטיל מכשירה את המסמך כמסמך נוטריוני המוכר על ידי מדינות אחרות, החתומות על אמנת האג.
אפוסטיל ניתן לבקשת נוטריון אשר ערך מסמך נוטריוני ולבקשת כל מי שמגיש האישור הנוטריוני לקבלת האפוסטיל. בטרם מתן אישור האפוסטיל, נבדקות חתימתו והחותמת של הנוטריון על גבי האישור הנוטריוני שהם תואמות למאגר הנמצא במשרד המשפטים, וכן האישור הנוטריוני עצמו.למעשה האפוסטיל מאשר כי לנוטריון יש את הסמכות לאשר מסמכים נוטריוניים.  רק כשנמצא שהמסמכך תואם כאמור, ניתן אישור האפוסטיל. 
לפי תיקון לתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז – 1977, החל מיום 18.5.2008, על מנת לקבל אישור אפוסטיל יש לשלם אגרה בסך 35 ש"ח. סכום זה מתעדכן  ביום 1 בינואר בכל שנה.
בין שירותי משרדנו היא אספקת אישור אפוסטיל בתוך 24 שעות.
 
תצהירים נוטריוניים

אנו עורכים ומאשרים תצהירים והצהרות נוטריוניים. הנוטריון מוסמך לקבל ולאשר תצהיר והצהרה, ובכלל זה תצהיר של מתורגמן, כאשר הנוטריון אינו שולט בשפה אליה מתורגם המסמך.
כאשר לקוח פונה אלינו ומבקש הצהרה שהתרגום תואם לשפת המקור של המסמך, אנו עורכים תצהיר נוטריוני בו מצהיר המתורגמן כאמור.
בתי המשפט מייחסים חשיבות רבה לתצהיר שנערך ע"י נוטריון. בפסק הדין ע"א 380/88 מוהיב טוקאן נ' פאטומה פאהיימה אלנששיבי, קבע בית המשפט העליון: "…אך התצהיר (תצהיר נוטריוני) אומר דברים מפורשים בדבר נסיבות עריכתו של המסמך, וכל עוד לא נסתר, לא היה בסיס להטיל ספק בנכונות האמור בו…בהעדר חקירה כאמור, יש לקבל את דברי הנוטריון כפשוטם; דהיינו: חייבים אנו להניח כי המשיבה הבינה את משמעות יפוי הכח הראשון בעת שחתמה עליו…".
גם קצין התגמולים מטעם משרד הבטחון דורש לעיתים, בעקבות תביעה לפיצויים של נפגעי צה"ל, תצהיר נוטריוני של השאירים בו הם מצהירים כי לא הגישו תביעה ואף לא קיבלו פיצוי כספי מחברות הביטוח.
פרוד, גרוש או בן זוג המבקשים לקבל מעמד של 'תושב חוזר' גם עובר ילדיהם, מתבקשים למלא מסמך תואם וכן להמציא תצהיר נוטריוני בדבר הסכמת בת הזוג באשר לקבלת סיוע עבור הילדים.
כאשר לקוח פונה אלינו ומבקש אימות חתימה בפני נוטריון ו/או תצהיר נוטריוני ו/או כל שירות נוטריוני אחר שכרוך בזיהויו ע"י נוטריון, הלקוח מתבקש להצטייד בתעודה רשמית מזהה (תעודת זהות, רשיון נהיגה עם תמונה, דרכון וכדומה) ובה תמונה עדכנית שלו.
אנו עורכים ללקוחותינו תצהירים נוטריוניים באופן מיידי, עם פגישתנו עם הלקוח.

הוסף תגובה