התכנים של גילת אפרים

כישורים רגשיים וחברתיים לקויים עלולים לגרום לבעיות חמורות. ממצאים ממחקרים שונים בבני נוער מצביעים על-כך, שפיתוח הכישורים הרגשיים יכול לסייע בצמצומן של  תופעות האופייניות לגיל הנעורים, כמו:דיכאון.הנטייה...

היבטים שונים של חג הפסח מבטאים את המוטיב  של לידה מחדש, של התחלות חדשות. מקורו של החג הוא בעולמם החקלאי של עובדי האדמה ורועי הצאן והדבר נותן את ביטויו בשמות החג, הכינויים שזכה להם והמנהגים הכרוכים...