התכנים של דגן

הבציר הבציר מתבצע בחודשים אוגוסט ספטמבר תלוי באזור הגידול וזן הענבים מועד הבציר מתואם עם היקב לפי רמת ההבשלה והסוכר. הבציר מתבצע בשעות הבוקר המוקדמות מגיע ליקב ונשפך למיכלים גדולים ומועבר לכרשר...

הבציר הבציר מתבצע בחודשים אוגוסט ספטמבר תלוי באזור הגידול וזן הענבים מועד הבציר מתואם עם היקב לפי רמת ההבשלה והסוכר. הבציר מתבצע בשעות הבוקר המוקדמות מגיע ליקב ונשפך למיכלים גדולים ומועבר לכרשר...