התכנים של SeoTeam

כל אחד יכול לחוות טיפול בתנועה באמצעות הביודנסה. התרגום של המילה הוא אמנם "מחול החיים", אך אין צורך לדעת לרקוד. כל אדם נע לפי קצב המוזיקה, בתנועה ספונטנית, לומד להכיר את עצמו ולקבל את עצמו ואת הסביבה...