התכנים של ורדית בוחניק ואיילת פרמן |

יציאה מעבדות לחירות- סיפוק והגשמה עצמיתימי הפסח ממשמשים ובאים, ואנו נקראים לצאת מעבדות לירות. האם מדובר ביציאת מצרים או ביציאה לחופשי ממגוון של גורמים החוסמים את ההתקדמות שלנו. יש עבדים לכסף, לכבוד,...

BIT EFFECT - שיטת שלושת השלבים למימוש עצמי  כןלאהאם את מרגישה שאת עושה את הדבר הנכון לך?  האם יש הרגל כלשהו שהיית רוצה להיפטר ממנו?  האם יש תגובה או התנהלות שהיית רוצה לשנות?  האם את חיה בתחושה של מאמץ...