התכנים של מאורה רייץ

מדוע ויכוחים אינם יעילים לקידום חילוקי דעות לקראת פתרון?כשאנו רוצים לשכנע מישהו שעמדתנו היא "הנכונה", אנו נוטים לנקוט בדרך של ויכוח. זאת משום שאנו מאמינים שע"י כך שנפרוס את הטיעונים הלוגיים שלנו,...