התכנים של Lidia Lahav

אימון משפחה בעידן המודרני. – למה אימון?מטרת המאמר: הבהרת נחיצות האימון המשפחתי בעידן המודרני. המשפחה המודרנית:  גודלה של המשפחה המודרנית נע מיחידה קטנה של 2 נפשות ועד ל- 10 נפשות או יותר. מגוונת בהרכבה:...